WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie ustalam indywidualnie, każdorazowo w oparciu o przedstawiony przez klienta stan faktyczny, z uwzględnieniem koniecznego nakładu pracy. Porad prawnych związanych z analizą sprawy, którą miałbym prowadzić – niezależnie od faktu zlecenia pomocy prawnej – udzielam nieodpłatnie.

W celu ustalenia warunków zleconej pomocy prawnej, zapraszam do kontaktu.