ZAKRES PROWADZONYCH SPRAW

W praktyce zawodowej prowadzę sprawy z zakresu :

Prawa cywilnego (m.in. postępowania w sprawach o zapłatę z tytułu odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej, analiza umów, prawo rzeczowe)

 

 

Prawa karnego (m.in. postępowanie karne na etapie przygotowawczym, rozpoznawczym i wykonawczym)

 

 

Prawa rodzinnego i opiekuńczego (m.in. postępowania w sprawach o rozwód, obowiązek alimentacyjny, ustalenie kontaktów z małoletnimi)

 

 

Prawo spadkowe (m.in. postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek)

 

 

Prawo pracy (m.in. postępowania w sprawie roszczeń o bezprawne rozwiązanie stosunku pracy i odszkodowanie, naruszenie praw pracowniczych)

 

 

Prawo gospodarcze, prawo spółek handlowych (m.in. rejestracja i likwidacja spółek prawa handlowego, obniżenie kapitału zakładowego, tworzenie i analiza umów gospodarczych)

W celu ustalenia warunków zleconej pomocy prawnej, zapraszam do kontaktu.